Giỏ hàng 0

Chương trình khuyến mãi

 
SHOP Hiệp sĩ nông nghiệp với nhiều chương trình khuyến mãi theo ngày, theo sản phẩm và theo giá trị đơn hàng để giúp bạn tiết kiệm hơn khi mua sản phẩm.
Sau đây là chương trình khuyến mãi theo giá trị đơn hàng, với giá trị đơn hàng càng cao, bạn càng tiết kiệm khi mua sắm. (chương trình sẽ thay đổi bất kỳ lúc nào)
1/ Với đơn hàng có giá trị trên 500 000đ giảm ngay 5% tổng giá trị đơn hàng (nhập mã giảm giá Agrihero05 khi mua hàng)
2/ Với đơn hàng có giá trị trên 700 000đ giảm ngay 7% tổng giá trị đơn hàng (nhập mã giảm giá Agrihero07 khi mua hàng)
3/ Với đơn hàng có giá trị trên 1000 000đ giảm ngay 10% tổng giá trị đơn hàng (nhập mã giảm giá Agrihero10 khi mua hàng)
4/ Với đơn hàng có giá trị trên 5000 000đ giảm ngay 12% tổng giá trị đơn hàng (nhập mã giảm giá Agrihero12 khi mua hàng)
5/ Với đơn hàng có giá trị trên 10 000 000đ giảm ngay 15% tổng giá trị đơn hàng (nhập mã giảm giá Agrihero15 khi mua hàng)
 
Lưu ý:
Mỗi đơn hàng chỉ sử dụng 1 mã giảm giá, điều này có nghĩa là mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi mà bạn lựa chọn.